tamTrang2

Chị Minh Hồng, Cảm ơn hệ thống thẩm mỹ Bích Nguyệt đã giúp tôi loại bỏ được làn da “bánh mật” của mình, tôi rất hài lòng về trình độ cũng như thái độ phục vụ của chuyên gia, bác sĩ, chuyên viên tại Bích Nguyệt.

Share Button